Snapshot2014. 2. 5. 22:41

 

 

 

 

 

이 눈이...

 

누군가에게는 추억이 되지만...

 

누군가에게는...

 

역시 추억이 되겠지...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Snapshot' 카테고리의 다른 글

호수 위의 별빛  (0) 2014.06.24
장미  (1) 2014.05.25
추억만들기  (0) 2014.02.05
백열등  (0) 2014.02.02
담쟁이  (0) 2014.02.02
두번째 찾은 오타루 운하  (5) 2014.01.26
Posted by jooony

댓글을 달아 주세요